Yngve Rune Gjelsvik - leder.

Marianne Stoa - Nestleder

Vibeke Wold Gjelsvik- Styremedlem/Sekretær

Remi Andre Svendsen- Økonomi i Røyken & Hurum og med i arrangement av Sporten

Elisabeth Fuglevik - Leder av Sporten og Styremedlem sport@rh-brukshundk.com

Oline Dahlmann - Styremedlem og med i arrangement av Sporten

Tina Kristina Perro Sagar - Styremedlem

Stig-Arne Skotterud - Styremedlem

Morten Heggvik - Styremedlem

Roar Olsen - Vara

Karoline Dahl Stoa - Vara

Anne Marit Heggvik - Vara